Alle rettigheter 2019 Eid kyrkjelege fellesråd

Konsertar


Det er lange tradisjonar for å halde konsertar i kyrkjene våre.
Kyrkjene i Eid husar også fleire konsertar årleg. Nokre av konsertane er tradisjonsrike, som julekonsertane og Aftenmusikk. Nokre er lenge planlagde og andre er meir spontane. 

Ta kontakt med Eid kyrkjekontor , tlf 57 86 17 55 - helst i god tid - dersom de ynskjer å halde konsert i ei av kyrkjene i Eid.