Kyrkjelyden sitt årsmøte for Selje sokn


Årsmøtet blir halde på Selje bedehus fredag 22. mars kl. 18:00. Mat, kaffi og åresal.

Bilete av Selje kyrkje
Tilbake