Born og unge


Born og deira familiar har ein stor plass i kyrkja. Vi har som mål å bli gode på å dekke behov som småbarnsfamiliar har i kvardagen og fylle tida med meiningsfulle treffpunkt og opplevingar.

Samtidig vil vi stimulere til tidlig kontakt med Kyrkja og kyrkja sin bodskap og skape ei kjensle av tilhøyre for både borna og familien.
 

 

Velkomen til babysong-gudsteneste!

Babysonggudsteneste i Eid kyrkje 02. juni kl. 11:00.

Les meir

 

Velkomen til Krølle-gudsteneste i Leikanger, Selje og Ervik kyrkjer

3.mars:  Leikanger kyrkje kl. 11:00 og Selje kyrkje kl. 16:00. 10.mars:  Ervik kyrkje kl. 11:00.

Les meir

 

Utdeling til 1,2,3,4 år i Totland kyrkje

Velkomen til familiegudsteneste med utdeling til alle som blir 1, 2,3 og 4 år i Totland sokn!

Les meir

 

Utdeling til 2,3,4 år i Kjølsdalen, Stårheim og Eid kyrkjer

Velkomen til familiegudsteneste med utdeling til alle som blir 2,3 og 4 år i Kjølsdalen, Stårheim og Eid!

Les meir

 

Soul Children Gathering i Sogn og Fjordane

Operahuset Nordfjord: Soul Children Gathering 22. oktober kl. 10:00 Konsert kl. 16:30  

Les meir

Fleire saker