Nominasjons-komiteane sine lister


Sokneråda i Stad er no klare med sine lister med nominerte kandidatar til soknerådsvalet i september. Desse vert kunngjorde her og i ulike medier elles

Les meir
 

Nominasjons-komiteane sine lister


Sokneråda i Stad er no klare med sine lister med nominerte kandidatar til soknerådsvalet i september. Desse vert kunngjorde her og i ulike medier elles

Les meir

Kyrkjevalet 2023


Det er tid for å laga lister til kyrkjevalet. Både ved soknerådsvalet og bispedømerådsvalet er det frist 31. mars kl. 12 for å levera listeforslag.

Les meir
Valurne  

Kyrkjevalet 2023


Det er tid for å laga lister til kyrkjevalet. Både ved soknerådsvalet og bispedømerådsvalet er det frist 31. mars kl. 12 for å levera listeforslag.

Les meir

Tysdagskonsertar i Eid kyrkje


Tysdagar kl. 15:00-16:00 Klikk for å sjå datoar

Les meir
 

Tysdagskonsertar i Eid kyrkje


Tysdagar kl. 15:00-16:00 Klikk for å sjå datoar

Les meir

Det skjer...


Kyrkjelydane sine årsmøte

Sjå kor tid din kyrkjelyd held årsmøte for 2022

Les meir

Grautlaurdag

Grautlaurdag i Selje prestegard og på Flatraket skule 3. desember kl. 13-16

Les meir

Musikk til trøyst og ettertanke

Selje kyrkje, fredag 4. november kl. 18:00

Les meir

Prostiturné 2022

Halvor Nordhaug vitjar Nordfjord prosti for siste gong som biskop 6. oktober 2022

Les meir
Fleire saker

Faste hendingar


Senioraktivitetar

Diakoni er ikkje berre for dei gamle. Alle er hjarteleg velkomne! Klikk for å komme til kalendaren  

Les meir

Babysong i Stad

Vi har tilbod om babysong både i ytre og indre delar av kommunen. Klikk her for å sjå kalendaren

Les meir

Konfirmant

Konfirmantane har mykje å styre på med fram til konfirmasjon på vårparten. Klikk for å sjå kalendar

Les meir