Alle rettigheter 2019 Eid kyrkjelege fellesråd

Kyrkjelyden

CruiseDay-konsertar i Eid kyrkje 2019


Nokre av dagane det kjem store turistbåtar til Nordfjordeid, blir det også halde konsertar i Eid kyrkje.

Les meir

 

Kyrkjelyden

CruiseDay-konsertar i Eid kyrkje 2019


Nokre av dagane det kjem store turistbåtar til Nordfjordeid, blir det også halde konsertar i Eid kyrkje.

Les meir

 

Kyrkjelyden

KUNNGJERING – SUPPLERANDE NOMINASJON


Ved utløp av fristen for innlevering av valliste til soknerådsvalet i Eid har ikkje nominasjonskomiteen fått tilstrekkeleg mange kandidatar til å fylle minstekravet til valliste. Det er heller ikkje kome inn listeframlegg frå andre grupperingar. Valstyret har difor vedteke supplerande nominasjon fram til 5. juni

Les meir

 

Menigheten

KUNNGJERING – SUPPLERANDE NOMINASJON


Ved utløp av fristen for innlevering av valliste til soknerådsvalet i Eid har ikkje nominasjonskomiteen fått tilstrekkeleg mange kandidatar til å fylle minstekravet til valliste. Det er heller ikkje kome inn listeframlegg frå andre grupperingar. Valstyret har difor vedteke supplerande nominasjon fram til 5. juni

Les meir

 

Kyrkjelyden

Kyrkjevalet 2019


Kjølsdalen sokneråd si kandidatliste til Kyrkjevalet 9. september 2019

Les meir

 

Menigheten

Kyrkjevalet 2019


Kjølsdalen sokneråd si kandidatliste til Kyrkjevalet 9. september 2019

Les meir

 
 

CruiseDay-konsertar i Eid kyrkje 2019

Nokre av dagane det kjem store turistbåtar til Nordfjordeid, blir det også halde konsertar i Eid kyrkje.

Les meir

 

KUNNGJERING – SUPPLERANDE NOMINASJON

Ved utløp av fristen for innlevering av valliste til soknerådsvalet i Eid har ikkje nominasjonskomiteen fått tilstrekkeleg mange kandidatar...

Les meir

 

Kyrkjevalet 2019

Kjølsdalen sokneråd si kandidatliste til Kyrkjevalet 9. september 2019

Les meir

 

Kyrkjevalet 2019

Stårheim sokneråd si kandidatliste til Kyrkjevalet 9. september 2019

Les meir