Påska 2020 i midtre og indre

Påska 2020 kan vi diverre ikkje feire på vanleg måte. Men vi legg opp til at vi kan halde opne kyrkjer til litt ulike tidspunkt i sokna.

Les meir

 

Søndagstankar: Palmesøndag 05. april 2020

av Olaf Sigurd Gundersen, Sokneprest i Eid og Stårheim sokn Det står skrive i Joh 12,12-24: 12  Dagen etter fekk den store f...

Les meir

 

Påskefeiring 2020 i ytre

Påska 2020 kan ikkje feirast på vanleg måte. Då vil vi feire på uvanlege måtar. Vi inviterer deg og dine til aktiv og interaktiv påske i ...

Les meir

 

Søndagstankar: 4. s. i fastetida 2020

av Beate Folkestad Osdal, Sokneprest i Totland sokn Preiketekst 4 søndag i fastetida: Joh 11,45-53: Mange av dei jødane som...

Les meir

 

Fasteaksjonen 2020 er digital!

Grunna koronaviruset blir årets bøsseaksjon digital, og vi ynskjer å samle inn like mykje pengar som vi hadde samla inn ved ein dør-til-dør...

Les meir

 

Totland kyrkjelyd har fått nytt misjonsprosjekt!

Totland sitt nye misjonsprosjekt er arbeidet til Stefanusalliansen i Kairos sin søppelby drive av Mama Maggie. 

Les meir

 

AVLYSINGAR!

Alle konfirmasjonar, gudstenester, møte og samlingar for alle aldersgrupper er no avlyste fram til myndigheitene meiner det er trygt igjen....

Les meir

 

Gravferder blir gjennomført, men vurder andre måtar å vise omsorg på enn å møte fram

I Stad Kyrkjelege Fellesråd gjennomfører vi gravferder som vanleg - men vi oppmodar folk om å finne andre måtar å vise kondolanse og omso...

Les meir