Seljumannamessa


Kvart år blir det halde Seljumannamesse på søndagen nærast Sunnivadagen, 8. juli.

Legenda om Sankta Sunniva danna grunnlaget for etableringa av den norske kyrkja.
Gjennom heile mellomalderen var Sunnivakulten eit viktig mål for pilegrimar som valfarta til Selja. Selja var bispesete for Vestlandet frå 1068-1170, og rundt år 1090 etablerte engelske benedictinarmunkar landets første kloster.
Også i vår tid feirar vi Seljumannamesse i tråd med dei gamle tradisjonane søndagen nærast Sunnivamesse.
I tilknyting til Seljumannamessa blir det også halde konsertar, omvising på klosteret og foredrag med aktuelle tema.