Nominasjons-komiteane sine lister


Sokneråda i Stad er no klare med sine lister med nominerte kandidatar til soknerådsvalet i september. Desse vert kunngjorde her og i ulike medier elles

Det er og i år høve til supplerande nominasjon. Det inneber at fem medlemer som har stemmerett i soknet, kan gå saman om å fremje tilleggskandidatar til valet.

Frist for å levere forslag til kandidatar ved supplerande nominasjon er kl. 12 den 15. mai.

Forslag til supplerande kandi­datar skal vere underskrive av fem forslagsstillarar med stem­merett i soknet. Forslaget skal leverast til soknerådet. Kyrkjekontora kan ta i mot forslaga og vidareformidle til sokneråda.

De kan lese meir om valet på www.kirken.no.

Godt val!


Nominasjonslister til soknerådsvalet 2023

Oppdaterte lister etter 15. mai 2023

Valstyret si liste frå Eid sokn:

 1. Knut Tore Nes Hjelle (1972)
 2. Janne Helen Henden Vatne (1972)
 3. Jørn Naustdal Ilje (1952)
 4. Håvard Furnes (1993)
 5. Åslaug Sæterlid Hole (1981)
 6. Jens Petter Haavik (1959)
 7. Svein Henjesand (1963)
 8. Gunnhild Flo (1963)
 9. Aud Evy Leirgulen (1962)
 10. Hanne-Grete Liland (1973)
 11. Irene Wedvik (1948)
 12. Roald Hanssen (1948)
 13. Synnøve Fagerstrand (1959)

Valstyret si liste frå Ervik sokn:

 1. Marita Årvik (1963)
 2. Åge Ervik (1956)
 3. Randi Dalsbø (1964)
 4. Marit Barmen (1965)
 5. Ivar Hoddevik (1953)
 6. Frode Refsnes (1978)
 7. Cathrine Hoddevik (1990)
 8. Alvin Årvik (1958)
 9. Thea Løvold (1993)
 10. Kristoffer Aarsheim (1992)
 11. Jan Petter Hoddevik (1964)
 12. Karina Aarvik (1983)
 13. Oddvin Honningsvåg (1954)

Nominasjonskomiteen si liste frå Kjølsdalen sokn:

 1. Lars Frode Humborstad (1973)
 2. Dianne Jorunn Eikås (1960)
 3. Kjell Arne Heggheim (1968)
 4. Silje Myklebust (1987)
 5. Svein Petter Starheim (1980)
 6. Ole Morten Dahlgren Erviksæter (1966)
 7. Marianne Solibakke (1959)
 8. Kåre Aardal (1960)
 9. Astrid Seljeseth (1991)
 10. Torfinn Myklebust (1960)

Nominasjonskomiteen si liste frå Leikanger sokn:

 1. Leif Johnny Prestvik (1967)
 2. Magnhild Lilly Sjåstad Kongsvoll (1957)
 3. Randi Olaug Dalsbø Stave (1964)
 4. Håkon Sjåstad (1962)
 5. Merethe Stave (1970)
 6. Dagfinn Stave ((1964)
 7. Britt Sølvi Tunheim Sjåstad (1966)
 8. Sølvi Lidrun Årvik Hoddevik (1948)
 9. Bodil Elisabeth Otneim (1958)

Nominasjonskomiteen si liste frå Selje sokn:

 1. Arne Martin Rundereim (1945)
 2. Stein Robert Osdal (1973)
 3. Merete Otneim (1970)
 4. Haldis Kristine Håvik (1949)
 5. Kine Merete Mulen (1983)
 6. Elisabeth Henriksen (1971)
 7. Geir Ove Liseth (1969)
 8. Gunn Helgesen (1956)
 9. Kari Oline Åshamar (1954)
 10. Tone Helen Sandnes Røyset (1995)

Nominasjonskomiteen si liste frå Stårheim sokn:

 1. Johannes Nome (1981)
 2. Stine Åsebø (1988)
 3. Ole-Martin Rafshol (1959)
 4. Hildegunn Botn (1977)
 5. Alexander Nyberg (1981)
 6. Asbjørn Mannset (1962)

Nominasjonskomiteen si liste frå Totland sokn:

 1. Torill Lyseberg Heggedal (1952)
 2. Marie Kristin Kroken (1976)
 3. Alixis Anne Morken (1978)
 4. Einar Inge Hessevik (1957)
 5. Monika Hagen Totland (1972)
 6. Atle Myklebust (1952)
 7. Eivind Førde Kupen (1995)
 8. Jan Magne Heggedal (1951)
 9. Torill Nyheim Holvik (1962)
 10. Jonfinn Hole (1953)
Tilbake