Skyss til Seljumannamessa 07. juli


Treng du skyss til Selje i samband med  Seljumannamessa, eller kan du tilby andre plass i din bil, så kan du melde frå til soknerådsleiaren i ditt sokn.

Soknerådet vil  organisere transport for dei som treng det.

Kontakt soknerådsleiar innan torsdag 04.juli klokka 12.00.

 

Eid sokn: Soknerådsleiar Knut Tore Nes Hjelle tlf:977 49 491

Stårheim sokn: Soknerådsleiar Ole Martin Rafshol tlf: 913 82 379

Kjølsdalen sokn: Soknerådsleiar Dianne Eikås tlf: 918 41 657

Båtskyss frå Selje til Bø eller til klosteret kan tingast på www.fjordguidingselje.no

Tilbake