VI SØKJER KYRKJELYDSPEDAGOG/KYRKJELYDSARBEIDAR


Eid Kyrkjelege Fellesråd søkjer Kyrkjelydspedagog eller Kyrkjelydsarbeidar frå 1. august 2017. Les om stillinga, arbeidsområde, vilkår, m.m. på lenke nedanfor:

/Portals/260/Utlysing%20kyrkjelydspedagog%20heimeside%202017.pdf

 

Tilbake