SELJUMANNAMESSA - KUNSTLOTTERI


Seljumannamessekomiteen held kunstlotteri til inntekt for arbeidet med både å arrangere Seljumannamesse kvar sommar og for å fremje kunnskap om kva Selja og historia der har betydd både for Kyrkja i Noreg og for landet. Vi har fått så mange flotte gevinstar at det vert lotteri både no i 2018 og eit nytt lotteri i 2019! Her finn du kunstverk med mange ulike motiv og innanfor ulike sjangerar. Glimrande både til dekorasjon i eigen heim og f.eks. som julegåve! Eit lodd i kunstlotteriet kan fort bli den finaste julegåva du har gjeve dette året!! 
Lodd kan kjøpast ved å vende seg til kyrkjekontoret i Eid, tlf. 57 86 17 55, eller sende ein e-post til kyrkjekontor@eid.kommune.no, eller kontakte kyrkjeverja på tlf. 97 03 45 35. 

Les meir om lotteriet og sjå nokre av gevinstane her:
https://www.facebook.com/seljumannamesse/ 

 

 

Tilbake