Stårheim barnekor


 

Stårheim Barnekor er eit kor med tradisjon heilt tilbake til 1970-åra.

Det er no eit lite kor for medlemmer mellom 4 og 9 år. Repertoar: All song for born i denne aldersgruppa

Stårheim Barnekor øvar i Stårheim skule kvar onsdag kl. 17.00 - 17.45.

Koret likar godt å framføre det dei øver på.
Om du har eit oppdrag, ta kontakt med kyrkjekontoret, så skal vi vidareformidle.

Drift:
Samarbeid mellom Stårheim sokneråd og Eid Kyrkjelege Fellesråd.

Musikalsk ansvarlege:
Reidun Ivesdal Asbjørn Eikenæs (Musikalsk Medarbeidar EKF)