Kyrkjelydane i Eid kommune

  • Babysong på Eid kyrkjetun
  • Øvingstider for Felleskoret
  • Laurdagsgrauten

Gudstenester


Kontaktinfo

Eid kyrkjekontor

Telefon: 57 86 17 55
E-post: kyrkjekontor@eid.kommune.no


Normal opningstid:
Måndag, tysdag, torsdag og fredag
kl. 09.00 - 13.00
Utanom normal opningstid: Etter avtale

Les meir...

På kontoret

Kyrkjeverje Kristen Hundeide
mob: 970 34 535
kyrkjeverja@eid.kommune.no

Sekretær Marta Elvebakke
arb: 941 91 689, privat: 901 27 699
marta.elvebakke@eid.kommune.no

Les meir...

Eid kyrkjetun

Dagleg leiar Liv Bugjerde
57 86 17 85 / 415 62 532

Eid Kyrkjetun sin gåvekonto: 5398.08.03321

Les meir...

Aktuelt

Babysong på Eid kyrkjetun

kvar tysdag!    Les meir...

Øvingstider for Felleskoret

   Les meir...

Eid kyrkje den mest viste kyrkja på nett i 2016!!

   Les meir...

DEN GODE ARVEN FRÅ MARTIN LUTHER

   Les meir...

Digital bønevegg

   Les meir...

Laurdagsgrauten

Laurdagar kl. 13.00 - 15.00    Les meir...

...meir

Prestar

Prost Rolf Schanke Eikum
mob: 975 05 015
prostnf@eid.kommune.no

Sokneprest Øystein Mathisen
arb: 904 15 897, priv: 901 05 171
oystein.mathisen@eid.kommune.no

Ungdomsprest Kaare Michael Christoffersen
arb: 948 54 307, priv: 404 73 335
kaare.michael.christoffersen@eid.kommune.no

Les meir...

Trusopplæring

Ungdomsprest Kaare Michael Christoffersen
arb: 948 54 307, priv: 404 73 335
kaare.michael.christoffersen@eid.kommune.no

Kateket Beate Folkestad Osdal
arb: 948 73 543
beate.folkestad.osdal@eid.kommune.no

Musikalsk medarbeidar Asbjørn Eikenæs
priv: 930 45 724, oakbear@hotmail.com

Les meir...

Organistar

Kantor Ralph J. Cupper
arb: 903 64 996, priv: 908 81 265
ralph.cupper@eid.kommune.no

Organist Ingvard Sundal
mob: 971 22 236 
in-sunda@online.no

Les meir...

Andre

Kyrkjetenar i Eid kyrkje:
Bjørg Risøy
480 23 547, bjoriso@online.no

Kyrkjetenar i Heggjabygda kyrkje:
Per Hagen, 480 34 672

Kyrkjetenar i Kjølsdalen kyrkje:
Randi Aabrekk Heggheim
971 71 229​, raelhe@online.no

Kyrkjetenar i Stårheim kyrkje:
Knut Hans Røed
402 18 894, hypet@hypet.com

Kyrkjegardsarbeidarar:
Finn Arve Sundal, 416 83 351
Harald Årdal, 950 15 563

Les meir...

Gåvekontoar

Eid kyrkjelege fellesråd: 3790.07.04403
Eid sokneråd: 3790.21.03288
Kjølsdalen sokneråd: 3790.30.53888
Stårheim sokneråd: 3790.13.39970
Eid Kyrkjetun: 5398.08.03321

Les meir...

Beredskapstelefon

Beredskapstelefon for Nordfjord prosti: 95483803

Bruk av beredskapstelefonen:
Prestane i Nordfjord prosti har ei organisert beredskapsvakt som skal vere til hjelp i kritiske situasjonar, utan om vanleg arbeidstid om dagen. Tenesta er i funksjon kvardagar frå kl. 17.00 til kl. 08.00 dagen etter, og laurdag, søndag og måndag, helgedag og høgtidsdag frå kl. 08.00 til påfølgande yrkedag kl. 08.00.
I denne tida er ein vakthavande prest tilgjengeleg for tenester som ikkje kan vente:
1) Gå med dødsbodskap på oppdrag av politiet
2) Førestå soknebod (= hjelp til kritisk sjuke eller døyande) som ikkje kan utsettast
3) Utøve sjelesorg som ikkje kan utsettast


Prest kan tilkallast av politi eller helseinstitusjon, kommunalt kriseteam eller annan offentleg styremakt. Private kan også ta kontakt når det gjeld pkt. 2 og 3.