Totland sokn


Totland sokn har ei kyrkje, Totland kyrkje, med tilhøyrande kyrkjegard.
Soknet ligg midt i Stad kommune, frå Totland mot grensa til Kinn kommune i vest, Nave i nord mot Vanylven kommune i nord, til Maurstad mot Lefdal i Kjølsdalen sokn i aust.
Her finn du saker og artiklar som kan vere av spesiell interesse for soknet, men også noko av det som skjer i dei hine sokna i kommunen.


Nedst på sida finn du gudstenestekalender for Totland sokn.
 

 

 

 

Påska 2020 i midtre og indre

Påska 2020 kan vi diverre ikkje feire på vanleg måte. Men vi legg opp til at vi kan halde opne kyrkjer til litt ulike tidspunkt i sokna.

Les meir

 

Søndagstankar: Palmesøndag 05. april 2020

av Olaf Sigurd Gundersen, Sokneprest i Eid og Stårheim sokn Det står skrive i Joh 12,12-24: 12  Dagen etter fekk den store f...

Les meir

 

Søndagstankar: 4. s. i fastetida 2020

av Beate Folkestad Osdal, Sokneprest i Totland sokn Preiketekst 4 søndag i fastetida: Joh 11,45-53: Mange av dei jødane som...

Les meir

 

Fasteaksjonen 2020 er digital!

Grunna koronaviruset blir årets bøsseaksjon digital, og vi ynskjer å samle inn like mykje pengar som vi hadde samla inn ved ein dør-til-dør...

Les meir

 

Totland kyrkjelyd har fått nytt misjonsprosjekt!

Totland sitt nye misjonsprosjekt er arbeidet til Stefanusalliansen i Kairos sin søppelby drive av Mama Maggie. 

Les meir

 

AVLYSINGAR!

Alle konfirmasjonar, gudstenester, møte og samlingar for alle aldersgrupper er no avlyste fram til myndigheitene meiner det er trygt igjen....

Les meir

 

Gravferder blir gjennomført, men vurder andre måtar å vise omsorg på enn å møte fram

I Stad Kyrkjelege Fellesråd gjennomfører vi gravferder som vanleg - men vi oppmodar folk om å finne andre måtar å vise kondolanse og omso...

Les meir

 

Korona-beredskap i Stad kommune

Hand- og hostehygiene er viktig

Les meir

Fleire saker

Totland sokneråd


Postadresse: Totland sokneråd, Postboks 5, 6771 Nordfjordeid, kyrkjekontor@stad.kommune.no
Soknerådsleiar: Mary Midtbø, til. 971 37 312, Klikk for å sende e-post
Sokneprest: Beate Folkestad Osdal, tlf 474 13 996, Klikk for å sende e-post

Totland kyrkje


 

Under kjem etter kvart informasjon om kyrkja vår.